یادداشت‌های نیک آهنگ
انتشار مطالب اين وبلاگ در کيهان و رسانه​های مشابه، حرام است
Tuesday, May 23, 2006
مصلحت انديشي​هایی برای منفعت
به سخنان محمد رضا تاجيک، مشاور ارشد خاتمی توجه کنيد:

...خب طبيعتا تيمي که اطراف آقاي خاتمي جمع شده بود بيشتر شبيه يک طيف بود تا يک خط مشخص و گروه مشخص. در مورد همه آنها نمي توان يک جور قضاوت کرد. برخي از آنها هم اگر چه عزمي داشتند اما فاقد يک تئوري راهنماي عمل بودند. فاقد يک مانيفست مشخص بودند. عزم و جزم آنها هم ره به جايي نبرد. اما بسياري از آنها هم اصلا اراده کار اصلاحي نداشتند. آنها تلاش کردند خود را در درون جبهه اصلاحات خودي جلوه دهند ولي در عمل نقش مانع را در برابر جنبش اصلاحي بازي کردند.

مصلحت طلب بودند؟
ترديدي نيست. بسياري از آنها فضا را براي تحقق اهداف و منافع شخصي خود مناسب تشخيص دادند. آنها را نمي توان ماهيتا اصلاح طلب ناميد.
0 Comments:
Links to this post:
Create a Link