یادداشت‌های نیک آهنگ
انتشار مطالب اين وبلاگ در کيهان و رسانه​های مشابه، حرام است
Monday, October 11, 2004
ما مردان به درد لای جرز می خوریم- قسمت چهارم
یکی از مشکلات بزرگ ما مردان، نداشتن تعریفی از خوشبختی است، آنهم آنچه زنان به دنبالش هستند.
بخشی از خوشبختی مورد توجه زنان، با زمان تغییر می کند، و پس از بدست آوردن آنچه به دنبالش بودند، یادشان می رود و غم جدیدی می تواند جانشین خواسته های پیشین شود.
اگر شما خودتان را بکشید تا به آرزویشان برسند، باز کاری نکرده اید.