یادداشت‌های نیک آهنگ
انتشار مطالب اين وبلاگ در کيهان و رسانه​های مشابه، حرام است
Friday, October 08, 2004
هر چه می خواهد دل تنگت، نگو
آقاجان. دارد حالمان از خودمان به هم می خورد! این چ... ناله های دو سه روزه اخیر که نوشته ایم انگار دنیا به پایان رسیده و دهان مبارک ما سرویس شده ازدست عزیزان...
آقاجان، تصمیم گرفته ایم فشارهای دوست داشتنی یاران را به هسته مبارک گرفته و ننالیم!
به احترام آنها هم به امور اجتماعی خواهیم پرداخت... نظیر روابط خانواده های سنّتی و نکات بارز آن!
و در عین حال اندکی هم از خاطرات را بازگو می کنیم تا اندکی حالمان سر جایش بیاید.

راستی مگر من چند نفرم که خودم را جمع بسته ام؟ گمانم دارم دچار مشکل دکتر جکیل و مستر هاید می شوم!
راستی دکتر جکیل چرت و پرت سیاسی می نوشت؟