یادداشت‌های نیک آهنگ
انتشار مطالب اين وبلاگ در کيهان و رسانه​های مشابه، حرام است
Tuesday, August 30, 2005
سد سیوند و الباقی ماجراها
هنوز اطلاعات کافی را ندارم تا در این باره چیزی بنویسم، ولی اگر صحبت‌های مجری طرح صحت داشته باشد، اختلاف ارتفاع پاسارگاد تا سطح آب دریاچه سد کم نیست، ولی همین منبع پذیرفته که بخشی از آثار باستانی و کوره‌های ذوب فلز به جا مانده از گذشته‌های دور به زیر آب خواهد رفت.

باز هم در صورتی که اطلاعات بیشتری به دست آوردم، بخصوص از ساختار زمین‌شناسی منطقه، بیشتر خواهم نوشت.