یادداشت‌های نیک آهنگ
انتشار مطالب اين وبلاگ در کيهان و رسانه​های مشابه، حرام است
Monday, January 22, 2007
سوار شو بوفه، تورنتو نبود؟ بدو که رفتيم!

آقايی که شما باشيد، اين پرواز ما يکی دو ساعت تاخير داشت چون می​خواستند مسافرهای بقيه پروازهای متصل به تورنتو را هم قاپ بزنند. یادم به اتوبوس​های ترمینال جنوب افتاد که راننده و شاگرد در مواقعی که اتوبوس جای خالی داشت داد و فریاد می​زدند و بوفه را هم آب می​کردند. خلبان هم هی پشت سر هم توضیح می​داد که باید کمی بیشتر منتظر ماند و ...من هم که ديشب فقط ۴ ساعت خوابيده بودم، در همان هواپيما بيهوش شدم. گمان کنم وقتی بيدار شدم ديدم در يک ساعتي تورنتو هستيم.

سخنرانی به خير و خوشی گذشت و تازه فهميديم علت اينکه اتاق به آن گندگی داده​اند به ما، برای رفع عقده خود کم وی.آی.​پی -VIP- بودنمان بوده است!

صبح هم با سه تا از بر وبکس قهوه نوشيديم سر خيابان ديوی عکسيديم!

در مجموع سفر خوبی بود فقط حيف که خيلی سريع و کوتاه بود.