یادداشت‌های نیک آهنگ
انتشار مطالب اين وبلاگ در کيهان و رسانه​های مشابه، حرام است
Wednesday, October 10, 2007
علی فرحبخش آزاد شد! تبريک!
وقتی علی را گرفتند، ياد اتهام​های خنده​دار سال​های ۷۸-۷۹ افتادم... يکی را گرفته بودند چون "فکس"داشت.
اتهام پرداخت شدن هزينه مسافرت از سوی ميزبان ديگر عجيب​تر بود. همه ما بارها به کنفرانس​های مختلف دعوت شده​ايم و در خيلی از مواقع، ميزبان هزينه پرواز و اقامت​مان را پرداخته. می​توان آمار گرفت که چند نفر از ايرانيانی که مهمان کنفرانس​ها و مجامع مختلف بوده​اند خودشان از جيب خرج کرده​اند يا دولت ايران حامی مالی ايشان بوده است.

می​دانم وقتی علی دخترش را ديد و بوسيد، خستگی و غم اين مدت از وجودش دور شد. دعا می​کنم هميشه با هم باشند.
عکس: کسوف

Labels: