یادداشت‌های نیک آهنگ
انتشار مطالب اين وبلاگ در کيهان و رسانه​های مشابه، حرام است
Wednesday, February 06, 2008
احمد بورقانی به روایت همکاران - راديو زمانه
خیلی‌ها در مطبوعات احمد بورقانی را به‌عنوا‌ن چریک و فرمانده عملیات چریکی مطبوعاتی می‌شناختند. شاید حساس‌ترین این عملیات، انتشار ویژه‌نامه کنفرانس برلین در روزنامه «صبح امروز» بود.

Labels: