یادداشت‌های نیک آهنگ
انتشار مطالب اين وبلاگ در کيهان و رسانه​های مشابه، حرام است
Friday, February 22, 2008
آفرين بر بهزاد افشاری و زهرا علی اکبری
دوست خوبم محمد مجابی با کمک کسانی که فکر کردند نجات جان يک جوان از مرگ می​تواند مهم​تر از بسياری کارهای سياسی و پر منفعت باشد، کوشيدند و با تلاش خود کاری انسانی را به نتيجه مطلوب رساندند.

بهزاد افشاری و همسرش زهرا علی​اکبري، از جمله کسانی هستند که ياور مجابی بوده​اند. اين دو وبلاگ​نويس هم هستند. به عبارتی می​شود گفت که مجابي، افشاری و علی اکبری سه وبلاگنويسانی هستند که بيشتر از نوشتن و شعار، کاری کرده​اند کارستان.

اگر بتوان وبلاگنويسان ايرانی را جامعه​ای کوچک و هر چند مجازی فرض کرد، می​توان در حوزه​های اجتماعي، بيشتر از اين تاثيرگذار بود، و کار گروهی را بهتر به سرانجام رساند. اگر بتوان اهداف مشترک را در همين شبکه تقويت کرد، شاید بتوان گفت که این شبکه از روزگار خاله​زنکی دارد وارد روزگاری جدید و پرمنفعت می​شود.

می​توان به جای آدمفروشی از طریق وبلاگ​بازی و به خطر انداختن امنيت آدم​ها در داخل کشور، جان مردم را هم نجات داد...نه؟

Labels: