یادداشت‌های نیک آهنگ
انتشار مطالب اين وبلاگ در کيهان و رسانه​های مشابه، حرام است
Saturday, December 06, 2008
سکوت علامت رضاست؟
امروز خسن آقا مرا ياد اين دو متن نسبتا قديمی انداخت. هنوز نشنيده​ام و نخوانده​ام طرفداران اصلاحات حکومتی در اين باره چه گفته​اند.

با توجه به گفته خاتمی در باب ولی فقيه و مساله استبداد، آيا سکوت خاتمی و هواداران نشانه تاييد اين نوشتار است؟

Labels: