یادداشت‌های نیک آهنگ
انتشار مطالب اين وبلاگ در کيهان و رسانه​های مشابه، حرام است
Saturday, September 11, 2004
خواجه در نقشبند گفتگوی تمدن هاست، خانه از پایبست ویران است!
یکی نیست به این آقای رئیس جمهوری ناز و گل و بلبل حالی کند که قبل از آغاز گفتگوی تمدن ها، باید درون تمدن خودمان گفتمان راه انداخت تا جانشین کوفتمان شود؟
آقای خاتمی در سفر قفقاز است و جماعتی تحت فشار صدایشان عین غاز شده!
بابا یک کمی این طرف تر را نگآه کن آقای رئیس جمهوری که نمی شود از ترس مگسان گرد شیرینی به حضرتت نازک تر از گل گفت!
امروز دیر است و فردا دیرتر. حالا سر در برف فرو کنیم و نبینیم...
برف پارو می کنیم به زبان تمدن یزدی چه می شود تا آقای خاتمی اجازه دهد برف های دور سرش را پارو کنند؟