یادداشت‌های نیک آهنگ
انتشار مطالب اين وبلاگ در کيهان و رسانه​های مشابه، حرام است
Thursday, September 16, 2004
بازگشت به گذشته ای شیرین
صبح دیروز نزد احمد سخاورز ، کاریکاتوریست و نقاش معروف ایرانی رفته بودم.
این چند مدت بعد از عمل جراحی اش بیشتر از گذشته خانه نشین شده ولی روحیه اش همچنان پویا و قدرتمند است.
جای شما خالی در باره کارهای کاریکاتوریست های بزرگی چون دیوید لوین ، جرالد سکارف، اد سورل و ... گپ می زدیم.
کتابی از کارهای دیوید لوین را از او قرض گرفتم که آبرنگ هایش را نیز در بر می گرفت.
لوین یکی از اساتید بدون رقیب کاریکاتور چهره قرن بیستم است. او هنوز دارد برای نشریه بررسی کتاب نیویورک کاریکاتور می کشد، آنهم در هفتاد و هشت سالگی.

لوین کار را خیلی دیر شروع کرد، ولی در چهل سالگی شناخته شد. یکی از کاریکاتوریست های مطرح دوران رنسانس کاریکاتور محسوب می شود و خیلی ها مقلد بی چون و چرای او هستند.

اگر در سال ۶۹، مجموعه ای از آثار لوین را ندیده و نخریده بودم، هیچگاه علاقه ام به کاریکاتور باعث تغییر روند زندگی ام نمی شد.لوین همین بلا را بر سر خیلی ها آورده!