یادداشت‌های نیک آهنگ
انتشار مطالب اين وبلاگ در کيهان و رسانه​های مشابه، حرام است
Friday, October 01, 2004
مناظره اوّل را کری برد
دیشب جرج بوش آنقدر عصبی و عقب افتاده بود که که امروز بسیاری از رادیوها و سایت های منتقد او را دست اندخته اند و حتىٰ ایستگاه رادیوی ال فرنکن، او را با شخصیت دیوانه مجله مد، آلفرد نیومن مقایسه کرد.
بوش دیشب بارها تپق زد و خیلی ها او را دروغگو خطاب کردند.
از طرف دیگر کری که متهم به سستی و عدم ثبات بود، با آرامش و استحکامی جالب صحبت می کرد.
بوش نشان داد که بدون حضور مستقیم مشاورینش و دیک چنی، نمی تواند به راحتی از خود و دیدگاه هآی که در عمل متعلق به بقیه است دفاع کند.
در مورد خلع سلاح اتمی و مشکل پخش مواد رادیو اکتیو در جمهوری های سابق شوروی، بوش در عمل به چرت و پرت گفتن افتاد.
با این همه، هنوز دو مناظره دیگر در پیش است و باید دید جان کری در آن جلسات چگونه در مقابل بوش خود را نشان خواهد داد.
بوش دیشب در موضع دفاعی بود، کسی که مدام حرف از حمله می زد.
نظرسنجی های اولیه نشان می دهد که کری که هشت در صد عقب افتاده بود، الان جلوتر از بوش است.
از امروز مشاورین بوش به او یاد خواهند داد که باید جلو دوربین ادای احمق ها را در نیاورد.