یادداشت‌های نیک آهنگ
انتشار مطالب اين وبلاگ در کيهان و رسانه​های مشابه، حرام است
Tuesday, October 05, 2004
هیولایی به نام دیک چنی
الآن مناظره انتخاباتی دیک چنی و جان ادواردز از تلویزیون پخش می شود.
راستش آدم به پررویی چنی ندیده ام!
این پررویی خاص محافظه کاران است. اشتباه که می کنند، بلد نیستند و یاد نگرفته اند که عذر بخواهند.
کاش مشخص می شد که چنی چه وقت و چرا(چرایش که معلوم است!) در تهران بوده است. من ساختمانی را که ادعا می شود دفتر چنی به مدت چند ماه در آنجا بوده می شناسم، که روبروی پارک ملّت است.

الآن هم دارد روی نظرش در باب برداشتن تحریم ها در سال هایی که رئیس هالیبرتون بوده است.خاک می پاشد.
ادواردز هم به معاملات هالیبرتون با ایران که الآن تحت بررسی است اشاره کرد.
دلم می خواهد دماغ این گروه به خاک سیاه مالیده شود!