یادداشت‌های نیک آهنگ
انتشار مطالب اين وبلاگ در کيهان و رسانه​های مشابه، حرام است
Friday, October 08, 2004
سانسور و خود سانسوری
هر وقت کلامی یا تصویری سانسور می شود، بخشی از روح خالق آن را کشته اند.
وقتی خود نویسند یا طراح، کلام یا تصویر خودش را سانسور می کند،خودش،روح خودش را می کشد.
نسل ما، نسلی است که بارها روحش کشته شده و بارها خود کشی روحی کرده.
خدا آخر وعاقبت ما را به خیرکند.