یادداشت‌های نیک آهنگ
انتشار مطالب اين وبلاگ در کيهان و رسانه​های مشابه، حرام است
Friday, October 15, 2004
دیک چنی و دختر همجنس بازش
جمهوری خواهان همیشه دموکرات ها را به عدم رعیت اصول( اخلاقی و ایمنی!) متهم می کنند.
اگر هم دقت کرده باشید، بیشتر فضاحت های اخلاقی لو رفته هم مربوط به سران دموکرات بوده است.
امّا این بار جمهوری خواهان مچ گیر، مشکل جدیدی دارند: دختر معاون رئیس جمهوری آمریکا از حزب جمهوری خواه، همجنس باز است.
جان ادواردز در مناظره اش با چنی خیلی محترمانه به این مساله اشاره کرد ، به نحوی که دیک چنی هم مجبور به تشکر شد.
ولی پریشب در هنگام مناظره آخر بوش و کری، وقتی سوالی در باره ازدواج همجنس بازان مطرح شد، کری گفت:
"ما همه فرزندان خداوند هستیم، ومی اندیشم اگر می خواستیم با دختر دیک چنی ، که لزبین است، در این باب صحبت کنیم او به شما خواهد گفت که همانی است که بوده."
اشاره کری به این نکته بود که بسیاری از همجنس بازان با همین خصلت بدنیا آمده اند و این خصیصه ذاتی آنهاست نه اکتسابی.
ادواردز و کری می گویند که از ازدواج همجنس بازان دفاع نمی کنند، ولی باید از حقوق آنها در جامعه دفاع کرد، از جمله حق شراکت.
جمهوری خواهان هیچوقت نمی خواستند این ماجرا تا این حد بزرگ شود، و اگر چنی و زنش در مقابل اشاره جان ادواردز کوتاه آمدند، از اینکه جان کری ماجرا را وارد مناظره ای رده بالا کرد، بسیار خشمگین هستند.
درک ماجرا برای خانواده های سنتّی بسیار دشوار است. ولی مگر همین فرزند در دامان همین خانواده سنتّی-مذهبی رشد نکرده است؟ آنها گناه کارند؟
امروز بسیاری از محققان به همجنس گرایی در حیوانات به عنوان مثال و توضیحی در باره طبیعی بودن این خصوصیت اشاره می کنند. من زیست شناس نیستم و نمی توانم از این نگاه را نقد یا تحلیل کنم، ولی تا نباشد چیزکی، این جماعت نگویند چیزها!
شاید هنر انسان کنترل برخی خصلت های طبیعی و پرهیز از آنها باشد، ولی در خیلی از موارد ناتوان بوده است.
دیک چنی و دیگر محافظه کاران هم توی بد گردابی افتاده اند. راستی، چرا آمار همجنس گرایی در مراکز مذهبی و محافظه کار بیشتر است؟ البته به شرطی که پزشکی قانونی چیزی را قایم نکند!