یادداشت‌های نیک آهنگ
انتشار مطالب اين وبلاگ در کيهان و رسانه​های مشابه، حرام است
Wednesday, October 27, 2004
چرا اینجوری می نویسم؟
راستش، با این هدف وبلاگ را راه انداختم که حرف هایم را ، تقریبا بدون تفاوت با نوع مکالمه هایم بنویسم. فکر می کنم اینطوری صمیمانه تر باشد. البته گاهی بدون قصد خاصی متن را با دقت بیشتری تنظیم می کنم، ولی ته دلم راضی نیست.
من از راحت و دوستانه بودن فضای وبلاگ خوشم می آید، نه از متکلف بودن به هنگام تکلم!