یادداشت‌های نیک آهنگ
انتشار مطالب اين وبلاگ در کيهان و رسانه​های مشابه، حرام است
Monday, September 11, 2006
توقيف خرکی!
واويلا، شرق هم مرحوم شد


بابا! اصلا کشيدن کاريکاتور حيوانات را متوقف کنيد! محض رضای خدا به خودتان، به روزنامه، به کاريکاتور به ... رحم کنيد! تازه داشت ماجرای کاريکاتور روزنامه ايران بطور منطقی حل می​شد، که بهانه​ای ديگر از راه رسيد!

آقاجان، فعلا مدتی از کشيدن هر گونه جانور پرهيز کنيد! اينطوری نمی​شود! حالا همين يکی را کم داشتيم که روزنامه شرق در بازی شطرنج، خر را مقابل اسب بگذارد، و برای واضح​تر کردنش هم کنتراستی ايجاد کنند که شبيه هاله به نظر بيايد! چون نيک بنگري، همه تفسير می​کنند!

می​ترسم آنقدر جانوران مقدس بشوند که سامری در هر گوساله​ای بدمد و همه هاج و واج به تقديس حيوانات بپردازند!
اصلا باورم نمی​شود!

و نکته ديگر اينکه جماعت باهوش شرق چرا احتياط واجب نکردند؟