یادداشت‌های نیک آهنگ
انتشار مطالب اين وبلاگ در کيهان و رسانه​های مشابه، حرام است
Saturday, September 30, 2006
افشا باید گردد!
الان که بازار افشا نامه‌های محرمانه روزهای پایانی جنگ داغ داغ است، از کلیه برادران گرایش‌های مختلف سیاسی درخواست می‌کنیم هرچه زودتر خاطرات‌شان از آخرین روزهای جنگ را علنی کنند. تشخیص خالی‌بندی یا غیره آن هم با خوانندگان.

محسن کدیور وقتی از ماجرای روزهای پایانی جنگ حرف می‌زد، می‌توانستی بفهمی چه مواضع متناقضی در آن زمان نزد جماعت وجود داشته است.

از طرف دیگر، ظاهرا خیلی از سپاهی‌ها آن زمان بشدت از قبول قطع‌نامه عصبانی بوده‌اند. شنیده‌ام رضا خاتمی هم جزو این جماعت بوده است.

زمانی می‌توان به قضاوت نسبتا مناسبی از آن سال‌ها دست یافت که مکاتبات محرمانه سال‌های ۶۱-۶۷ را منتشر کنند. بعد دید ادامه جنگ چه منافعی برای دستگاه حاکمه داشته، و چه کسانی منافع بیشتری برده‌اند.

بسیاری از کسانی که این روزها خواستار بازگشت شرایط بحرانی دهه شصت هستند حتما خاطرات خوبی دارند، نه؟