یادداشت‌های نیک آهنگ
انتشار مطالب اين وبلاگ در کيهان و رسانه​های مشابه، حرام است
Monday, January 29, 2007
You scratch my back and I'll scratch yours
این یکی از ضرب‌المثل‌های بسیار جا افتاده در فرهنگ اینجاست، به این صورت که اگر کمکی به کسی کردی، طرف به تو کمک خواهد کرد.

البته این ضرب‌المثل در مورد گروه بسیار قلیلی از ایرانی‌های ساکن کانادا در مواقعی بسیار خاص تغییر می‌یابد...

You scratch my back and I'll "Stab" yours

به عبارت دیگر اگر برای کسی شرایطی فراهم کردید و طرف تصادفا از پشت به شما خنجر زد، اصلا ناراحت نشوید، چون ترجمه عبارت اولی بوسیله مرحوم ذبیح اله منصوری صورت گرفته و مستند و مستدل نبوده و موجب بدفهمی گردیده است! البته اگر نگاه هموطن سابق به همه ابزاری باشد تا بتواند از شما نردبان خوبی بسازد، که دیگر حرفی باقی نخواهد ماند!

در عین حال هم چون ممکن است جماعت سال‌های سال بوده باشد که از زبان فارسی فاصله گرفته باشند، برداشت‌های دیالکتیک و ماتریالیستیک از زبان موجب "گم‌شده‌گی ترجمانی" شده و سوتفاهم زا است.

به هر حال، آیا مثل‌های دیگری در زبان انگلیسی نیز مصداق مشخصی از اشکالات مترجمان نا لوطی ما می‌باشد یا نه؟