یادداشت‌های نیک آهنگ
انتشار مطالب اين وبلاگ در کيهان و رسانه​های مشابه، حرام است
Friday, December 26, 2008
گاهی وقت‌ها
گاهی وقت‌ها، وقتی به کسی اضافه می‌شوی، کمتر می‌شوی. به این می‌گویند جمع منفی‌ها.

گاهی وقت‌ها خود را صاحب چیزی هستی که مال تو است اما مال تو نیست. دردش را می‌فهمی؟

گاهی وقت‌ها تنها کسی و تنها چیزی که هم‌فرکانس تو است، خودت هستی. باید با خودت بلرزی! 

گاهی وقت‌ها می‌فهمی که نمی‌فهمی. چه غمگین می‌شوی، و بعدا وقتی نمی‌فهمی که فهمیده‌ای، شده‌ای گنگ خواب‌دیده...

گاهی وقت‌ها دلت با تو نیست، جای دیگری هم نیست، با خودش هم نیست...نشانی از خودش بر جای نمی‌گذارد. بی‌دل از بی‌نشان چه گوید باز؟

گاهی وقت‌ها ... 

Labels: