یادداشت‌های نیک آهنگ
انتشار مطالب اين وبلاگ در کيهان و رسانه​های مشابه، حرام است
Thursday, December 18, 2008
احمد زيدآبادي - به گمان من حسين درخشان را به منظور آزردن دستگير نكرده‌اند
حسين درخشان ظاهرا در بازداشت دستگاههاي اطلاعاتي است. وقتي قصد آمدن به ايران كرد، به ‏حرمت دو – سه باري كه ايميلي رد و بدل كرده بوديم، برايش نوشتم كه اوضاع آنگونه نيست كه مي‌پندارد. ‏جواب داد كه تو به ظرفيت نظام جمهوري اسلامي و استعداد حسين درخشان باور نداري. من هم در پاسخ ‏گفتم: احسنت به اين همه اعتماد به نفس.‏

اينكه او را بازداشت كرده‌اند امرغريبي نيست. به هر حال حسين درخشان دو بار به اسرائيل سفر كرده و ‏اطلاعاتي از ايرانيان خارج از كشور در اختيار دارد. به گمان من او را به منظور آزردن دستگير نكرده‌اند ‏بلكه مي‌خواهند به قول معروف او را تخليه اطلاعاتي كنند و از ميزان صداقت او در تغيير جهت سياسي‌اش ‏در يك سال اخير اطمينان حاصل كنند.‏

بنابراين من نگران اذيت و آزار او در هر جايي كه هست نيستم، بلكه نگرانم كه او نيز تبديل به پيام فضلي ‏نژاد ديگري شود. اين نكته را به او هشدار داده بودم، اما او بيش از حد به خودش اطمينان داشت.‏

ترديدي نيست كه نوشته‌هاي درخشان در اين ماههاي اخير براي هر آدم منصفي آزار دهنده بود، اما اگر حقي ‏از او در جريان جاري ضايع شد، قطعا بايد از او حمايت كرد. سير تحول زندگي درخشان به همه ما ايرانيان ‏يادآوري مي‌كند كه يك ايراني با استعداد و خوش قريحه تا چه اندازه مستعد آن است كه در واكنش عاطفي به ‏محيط اطراف خود با چه سرعتي از كجا تا به كجا طي طريق كند.

Labels: