یادداشت‌های نیک آهنگ
انتشار مطالب اين وبلاگ در کيهان و رسانه​های مشابه، حرام است
Tuesday, February 17, 2009
برنامه اقتصادی شما چیست؟
خداوند خیر دهاد به بچه‌های "پویش" و "باران" که هی می‌خواهند مرا به راه راست هدایت کنند و من ظاهرا هدایت نمی‌شوم.

اما سوال من این است که که یکی از توجیهات اهمیت آمدن خاتمی به میدان، مشکلات عدیده اقتصادی است.

بسیاری از مشکلات ریشه در گذشته دارند، بسیاری مربوط به طرح‌های اقتصادی دولت نهم.

صرف این ادعا که ما به حرف اقتصاددانان گوش می‌دهیم، رافع مشکلات فعلی نیست.

اثرات بحران اقتصاد جهانی به ایران هم کشیده خواهد شد(اگر تا حالا کشیده نشده باشد.).

علمای اقتصاد در این طرف دنیا فعلا دارند توی سر خودشان می‌زنند ظاهرا(حامد قدوسی البته در اینجا صاحب نظر است نه من).

اما بحث من این است که تاکید روی شاخصه‌های شخصیتی خاتمی برای توجیه مردم، چگونه مشکلات اقتصادی را حل می‌کند؟

Labels: