یادداشت‌های نیک آهنگ
انتشار مطالب اين وبلاگ در کيهان و رسانه​های مشابه، حرام است
Wednesday, September 15, 2004
چو دزدی با چراغ آید، گزیده تر برد کالا-۲
وقتی کارشناسان محترم می دانند منطقه و سایتی که برای احداث سد در نظر گرفته شده نامناسب است و بر درست بودن تصمیم بالا دستی ها اصرار می ورزند، باید باور کرد که یک جای کار دارد می لنگد! بعضی از سد هایی که دفر طول چند سال اخیر مورد مطالعه بوده اند و ساخت آنها اغلب مورد پذیرش قرار گرفته،در مناطقی گسلی و نا مطمئن بنا شده است. و یا مثل سد های ۱۵ خرداد و لار آب دریاچه پشت سد با افق های سنگی و لایه ها تبادل آب دارد! سد لار که از شاهکارهای مطالعاتی است! روزانه میلیون ها لیتر آب از زیر آن در می رود، چرا که ساختار سازند آهکی لار متخلخل و کارستی است.

فکر می کنید کارشناسان سد سازی ایران نمی دانند که ساختن سد فقط بتون ریزی نیست؟ و نمی دانند که اول باید منطقه از نظر زمین شناسی و اقلیمی و حوزه آبخیز بررسی شود و در صورت توجیه پذیر بودن کار را شروع کنند؟
به خدا می دانند!
فکر می کنید نمی دانند سد کرخه تا دو سه دهه دیگر پر از رسوب غیر قابل لایروبی می شود؟
فکر می کنید نمی دانند میزان تبخیر در مناطق جنوبی ایران گاه آنقدر بالاست که تا ۲۵% میزان آب پشت دریاچه در طول هر سال بخار می شود؟
و...
چرا می دانند، ولی انگاری باید روند پر هزینه و بی فایده مطالعه در نقاط به درد نخور ادامه یابد.
پولش را مردم می دهند، پس می توان حرامش کرد!
این دزدان با چراغ آمده اند، و می دانند چه چیزی را دارند کش می روند...
عشق و حال، با بیت المال
اگر برای ما نان نداشته باشد، برای آنها آب دارد!

0 Comments:
Links to this post:
Create a Link