یادداشت‌های نیک آهنگ
انتشار مطالب اين وبلاگ در کيهان و رسانه​های مشابه، حرام است
3 Comments:
Anonymous amir hossein said...
That's a little bit tooooo much, try other candidates too.

Blogger Dariush said...
حالا بين اين همه كانديدا چرا معيين اينقدر اذيتت كرده؟

بله, احتمال زياد است كه معين نتواند خواسته هايش را عملي كند. ولي با وجود اين بايد به او رأي داد. حد اقل در صورت رييس جمهور شدن مًٌٌَُعين فشار سياسي و تبليغاتي بر روي محافظه كاران خواهد ماند . محافظه كاران اختيار سه قوه را در دست نخواهند داشت . فرياد حمايت از آزادي و زندانيان براي هميشه خاموش نخواهد شد. اميد كاملا محو نخواهد شد. به قول معين تير خلاص به اصلاحات شليك نخواهد شد.

Links to this post:
Create a Link