یادداشت‌های نیک آهنگ
انتشار مطالب اين وبلاگ در کيهان و رسانه​های مشابه، حرام است
Tuesday, June 21, 2005
کیهان داغ کرده
این مطلب بدون امضا که بسیار شبیه نوشته‌های برادر حسین است را بخوانید. شاید گوشی یک کمی دستتان بیاید.
3 Comments:
Anonymous Anonymous said...
Salam nikahange aziz! in yek peighaame kheili mahramaane ast. akbar joon goft lotfan joon bekan zoodtar kaareto bekon, in che no tabligh kardanieh? goft behet begam, bebin ageh najonbi, hameye poolaa ro hossein dadar va ebraam chaakhaan va ef em joon mibran haa! gofti karikatoret ro bekesham baghieh khar shan, goftim baasheh, hala ke chi? baghiash ro mikhaai chikaar koni?

Anonymous Anonymous said...
آقای نبوی ! لطفاً تکلیف ما تحریمیون را مشخص کنید !

جناب نبوی در تحلیل آب دو خیاری خود که کاملاً حاکی از خشم او از تحریمیون بود, آنان را مورد ارزیابی (حمله) قرار داد و با ارائه بسیار دقیق (!) آمار لازم, کشف نمودند که "تحریمیون در اقلیت هستند !!" تا با این سنگ پرانی در هنگام عصبانیت ناشی از شکست, خود را سبک کنند. به عبارت دیگر ایشان سعی کردند که بجای قبول شرافتمندانه شکست گروه مورد علاقه خود (مقام تقریباً آخر) آن را گردن تحریمیون بیچاره بیاندازند ! انگار ایشان در انتخابات مجلس هفتم خواب تشریف داشتند ! انگار یادشان رفته وقتی که خود او و گروه مدعیش هم جزو تحریمیون بودند فقط 50 درصد انتخابات را تحریم کردند. همان زمان آزاد اندیشان اعلام کردند که "روشنفکران در اقلیتند و باید آگاهی مردم را افزایش داد". پس کشف *دیر هنگام* ایشان نه تنها کشف نبود بلکه مانند عمل آن شخص در حال غرق شدن بود که هر که را دستش میرسید با خود به ته دریا میکشید.

ایشان سعی دارند که علت شکست گروه مدعی خود را همه چیز از جمله تحریم, کم شعوری مردم, تقلب در انتخابات, و ... بدانند الی علت اصلی که همانا عملکرد غیر صادقانه و ادعاهای توخالی آن گروه میباشد. ایشان بی شرمی را به حدی رساندند که احمدی نژاد را هدیه تحریمیون میدانند ! البته ایشان حق دارند که مثل یک بچه که تحمل دیدن باخت خود را ندارد تقصیر را به گردن زمین و زمان بیاندازند ولی چیزی که من میخواهم از ایشان درخواست کنم اینست که لطف کنند و نوشته های خود را قبل از انتشار حداقل یکبار از روی تفکر و تعقل بخوانند تا از دریای تناقضات آن اندکی بکاهند ! آخر تناقض هم حدی دارد ! اینکه شما یک روز به ما میگویید از ترس فاشیسم هاشمی به معین رای بدهید و فردایش فتوی میدهید از ترس فاشیسم احمدی نژاد به هاشمی رای بدهید, زیاد ما را متعجب نساخت چرا که "روزی نویسی" شغل شماست. ولی در تحلیل منتج از غرض بدون منطق جنابعالی, از یک طرف میفرمایید: "تحریمیون در میا ن مردم مشروعیت ندارند و تعداشان 615 (!) نفر است !" تا با این شکل عقده خود را از شکست انتخابات خالی کنید و تحریمیون را در راستای مقاصد فاشیسم بی اهمیت نشان دهید و از طرف دیگر شعار میدهید که "احمدی نژاد هدیه تحریمیون است" !! این یعنی انتصاب احمدی نژاد و حکومت اقتدار گرایان را 615 نفر تحریمی باعث شدند !!

جناب نبوی ! ترو بخدا تکلیف ما تحریمیون را مشخص کنید ! آیا ما 615 نفر بی اهمیت هستیم و یا اینکه ما مسئول تمام بدبختی های شما هستیم ؟! (به قول دائی جان ناپلئون: همه اینها زیر سر انگلیس است !) همان طور که تکیلف رای دهندگان را شما "روزانه" مشخص میکنید (امروز به معین, فردا به هاشمی, پس فردا به احمدی نژاد) لطف کنید تکلیف ما تحریمیون بیچاره و "بی اهمیت" هم مشخص کنید ! شما که با آمار دقیقتان تعداد ما را هم مشخص کردید. بر سر ما منت بگذارید و اهمیت تحریمیون را هم حداقل برای یک "روز" مشخص کنید.

با تشکر
آرمان

Anonymous mehdi said...
همه شواهدوقراین حاکی از پیروزی احمدی نزاد است.هرگاه نیروهای سیاسی نتوانستند در دوران چند پارگی قدرت ازازادی نسبی موجوداستفاده کرده و مردمسالاری وقانون را نهادینه کنندپس ازان. دوران یکدست شدن قدرت .دیکتاتوری و استبداد سریعا جایگزین خواهد شد.شروع به تصفیه غیر خودیها ومخالفان خواهد کرد ومتا سفانه سالهای متمادی باقی خواهد ماند .دوران دولت موقت بازرگان و حوادث پس از ان نزدیکترین شاهد این مدعاست.بر سر مشارکتیها همان خواهد امد که خود اوایل انقلاب بر سر دگراندیشان اوردند.

Links to this post:
Create a Link