یادداشت‌های نیک آهنگ
انتشار مطالب اين وبلاگ در کيهان و رسانه​های مشابه، حرام است
Sunday, March 19, 2006
همه فصل​ها با هم برابرند، ولی برخی برابر​ترند!

bahar_logo.jpgبهار ۱۳۸۴ يکی از طولانی​ترين فصل​های تاريخ ايران است که به خيلی​ها بد گذشت. اول از همه به محمد علی نجفی که می​گفتند کانديدای مشترک کارگزاران و مشارکت می​توانست باشد ولی احساس نياز کرمانی​ها به هاشمی او را هنوز مطرح نشده حذف کرد.

مشارکتی​ها هم که مانده بودند کدام کانديدا را معرفی کنند که رد صلاحيت نشود، بعد از کلی گرفتن جواب رد از سوی ميرحسين موسوي، دست به دامان دکتر معين شدند که اکثريت مردم هم او را نمی​شناختند.

در جناح راست هم دعوا بود، همه می​خواستند منتخب بيت باشند، و برای شناخت فرد اصلح فقط دست به اسلحه نشدند. شورای هماهنگی از ميان نامزدهای پنج​گانه لاريجانی را برگزيد، ولی دعوا به جاهای باريک کشيد. ولايتی که به نفع هاشمی کنار کشيده بود، توکلی هم کنار رفت...

مرد تنها

اکبر گنجی می​خواست از زندان آزاد شود، و اميدوار بود در آخرين روزهای خاتمی اتفاق مثبتی بيافتد. خيلی​ها هم که دوست داشتند اکبر از آنها طرفداری کند فضا را حسابی شلوغ کردند...ولی اکبر سر حرف خودش ايستاد و رای نداد...و دوباره راهی زندان شد
ganji_rayeslahtalaban.jpg

هاشمی دموکرات می​شود

ستاد هاشمی که از روز اول زيراب نجفی را زده بود، برای اعلام کانديداتوری رسمی او اين دست و آن دست می​کرد. هاشمی هم با دست پس می​زد با پا پيش می​کشيد. احساس مسووليت شديد هاشمی رفسنجانی نهايتا باعث شد بگويد که مجبور است داروی تلخ انتخابات را سر بکشد.
هاشمی این کار را صرفا برای نجات مردم​سالاری کرد...ما هم باور کردیم
hashemi_daroye_talkh.jpg

فائزه هاشمی که بعد از خروج از مجلس به خاطر "بابا" از سياست کنار کشيده بود تا حدی به ميدان آمد، البته با احتياط بيشتر.
hashemi_faeze.jpg

نهايتا کار نامزد بازی به آنجا کشيد که هاشمی رفسنجانی بخواهد ارباب حلقه​ها شود.
hashemi_namzadi.jpg

آچار فرانسه

يکی از نکات بامزه انتخابات مطرح شدن تخصص​های ويژه کانديداها بود. از جمله خلبانی سرداردکتر قاليباف پليس!
havapeyma.jpg

رای بالای ۱۸ سال

کروبی هم با تبليغات جالب دادن حقوق ۵۰ هزارتومانی به افراد بالای ۱۸ سال حسابی رای جمع کرد( البته قديم وقتی می​گفتند برای افراد بالای ۱۸ سال مربوط به امور ديگر می​شد!)
karrobi.jpg

اختتامیه برای خاتمی

سال ​ها پيش که خاتمی وزير ارشاد بود، به دکتر خاتمی معروف بود، تا آنکه قبل از دوم خرداد معلوم شد که هنوز دکتر نشده، ولی دانشگاه تهران بالاخره از خجالت رياست جمهوری در آمد و به او دکترای افتخاری داد.
khatami_dr.jpg

از اتفاقات بهار ۱۳۷۴ هم اين بود که پس از مرگ پاپ ژان پل دوم، خاتمی برای تشيع جنازه به رم رفت، تصادفا موشه کاتساو رئيس جمهوری اسرائيل هم همين کار را کرد. نکته ديگر اين بود که هر دو به فاصله سه چهار متر ايستاده بودن، و از آن بامزه تر يزدی بودن کاتساو بود..کاتساو ادعا کرد که با خاتمی دست داده و باهم چند کلمه ای صحبت کردند.
khatami_iraeel.jpg

سياست​های هسته​ای دولت خاتمی هم از نکات جالب آخرين روزهای او بود، بالاخره نمی​دانست چه موضعی بگيرد!
khatami_nuclear.jpg

در آخرين روزها محبت او به روزنامه​های تعطيل شده بسيار به چشم می​آمد.
khatami_rozname.jpg

پديده لاريجان

علی لاريجانی که سال​های سال با شاهکارهايش در تلويزيون انتظار داشت همه آرا برای او به صندوق سرازير شود وارد مبارزات شد. البته فکر می​کرد هم "هويت"، "چراغ" و "کنفرانس برلين" را به حساب خدمات او خواهند گذاشت...
larijani.jpg

وقتی لاريجانی به عنوان منتخب شورای هماهنگی انتخاب شد، به بعضی​ها خيلی بر خورد...
larijani_montakhab.jpg

مظلوم​ترين اصفهانی دنيا

وقتی دکتر معين در باره حکم حکومتی موضعی منفی گرفته بود، باورش نمی​شد که با حکم حکومتی صلاحيتش تاييد شود! اولش می​خواست زير بار نرود، ولی مجبورش کردند...
moeen.jpg

ظهور!!!

مهم ​ترین اتفاق سال در بهار اتفاق افتاد! پیش افتادن احمدی​نژاد از خیلی​ها در انتخابات مرحله اول بود. اتفاقی که خیلی​ها باورش نمی​کردند.
ahmadi_nejad_zohor.jpg

لینک

0 Comments:
Links to this post:
Create a Link