یادداشت‌های نیک آهنگ
انتشار مطالب اين وبلاگ در کيهان و رسانه​های مشابه، حرام است
Sunday, April 23, 2006
هيپوتزهايی در باره آمريکا - مهدی جامی
آمريکا را بايد اتحاد جماهير آمريکا ناميد يا ايالات متحده شوروی. آمريکا شوروی کاپيتاليستی است.

آمريکا شوروی مذهبی است! جامعه ای مذهبی و در عين حال بسيار ماترياليستيک است. گفتم؛ با وجود متافيزيکال بودن بسيار فيزيکال است.

آمريکا چگونه شوروی شد؟ ظاهرا چندين دهه تلاش عظيم و خستگی ناپذير و همه جانبه برای رقابت با شوروی آمريکا را شبيه رقيب خود کرد. آمريکا خواست همه ارزشها و دستاوردهای شوروی را از خود کند و آن را در قالب بهتر و مطلوب تری عرضه کند و برگ مقابلش را بزند (از سفر به فضا مثلا تا انقلاب صادراتی سفيد در برابر انقلاب صادراتی سرخ). شوروی در اين رقابت شکست خورد. اما آمريکا چنان شبيه شوروی شده بود که می توانست بهشت همه ايده آلهای کمونيستی باشد.

0 Comments:
Links to this post:
Create a Link