یادداشت‌های نیک آهنگ
انتشار مطالب اين وبلاگ در کيهان و رسانه​های مشابه، حرام است
Monday, April 24, 2006
برخورد گزینشی - شيما کلباسی
اين مطلب شيما کلباسی را الان خواندم. با مواردی از آن موافقم و در مواردی مخالفم. می​پذيرم که گاهی در جهت نفی مخالف خود، زبانم وبلاگ اندکی تند می​شود، ولی در باب بعضی مدافعان حقوق بشر و ارتباطات آنها با نئوکان​ها، معترضم. معمولا ما اسم فعالانی را می​شنويم که به نحوی از دولت آمريکا و گروه​های وابسته کمک​های مالی دريافت می​کنند . آيا گروه​های ديگر نامحتاج به راستی​های آمريکايی وجود دارند که توانسته باشند به راحتی فعليت کنند و در عين حال کسی آنها را آماج حمله قرار داده باشد؟

بحث بر سر تطهير اين و آن نيست. روا​بط را که بشناسي، نقاط پراکنده را به هم وصل کني، منطق و بلندگوهای تبليغاتی اينها را بررسی کني، به مشترکاتی می​رسی که قابل صرف نظر کردن نيست. به عنوان مثال ارتباط واشنگتن اينستيتوت، با مجموعه مدافع حقوق بشر دانشگاه ييل چگونه می​تواند باشد؟ لابد هيچي، ارتباط گروه پيشنهاد دهنده طرح رفراندوم که الان چند نفرشان دارند هوای پاک واشينگتن دی​سی را استشمام می​کنند چه؟ چه مشخصاتی سبب شده افرادی خاص حقوق​بگير مستقيم يا غير مستقيم آمريکايی​ها شوند؟

متاسفانه توی کت من نمی​رود که جماعت جمهوری​خواه حاکم دغدغه حقوق بشری داشته باشد، و نمی​توانم به طرح​های مرتبط با ایران عنوان حقوق بشری هم دارند اطمینان کنم. همین
0 Comments:
Links to this post:
Create a Link