یادداشت‌های نیک آهنگ
انتشار مطالب اين وبلاگ در کيهان و رسانه​های مشابه، حرام است
Thursday, September 07, 2006
در باب خود را زدن به خريت جنسيتی/ يا حريت جنسيتی
اصولا فرق ميان خريت و حريت را يک نقطه ناقابل تعيين می​کند. وقتی پای رفيق بازی می​آيد، گاه اين حريت نقطه دار می​شود. بدون آنکه بخواهم اسمی ببرم، می​توانيد با اندکی مطالعه و بررسی مو به مو، ببينيد فاعليت در اينجا قربانی شده يا نه؟ تا در مورد احساساتی شدن يک طرف که تحت تاثير جنس مقابل کاری کرده چيزی می​نويسي، به جای وا اسلاما، وا جنسيتا سر می​دهند. نخير، اشتباه نکنيد، مجموعه عواملی که منتهی به يک حرکت می​شود را کنار هم بچينيد و بعد تحليل کنيد. واکنش​های تند و لجوجانه​ای که يک​شبه آغاز مي​شوند را فاعليت صرف نمی​خوانم.

انتظارم از مدعی آزادگی حداقل حمله به کسی بود که پای زنی بی​خبر از همه جا را وارد قضيه کرد. لابد او زن نيست، چون رفيق شما نيست. دفاع يک خطی در مقابل مقاله​ای رفيق​بازانه را دفاع از فاعليت نمی​نامم.

در هر صورت اينکه بازی مورد علاقه شما نهايتا به جنگ خروس​ها بدل شد مايه ناراحتی من است. البته ما نيز معمولا در اين جنگ​ها تخ​خ​خ​خ​ليه​ه​ه​ه​ه​ه​ه​ه​ه​ه احساسی می​شويم.

زياده عرضی نيست.
0 Comments:
Links to this post:
Create a Link