یادداشت‌های نیک آهنگ
انتشار مطالب اين وبلاگ در کيهان و رسانه​های مشابه، حرام است
Friday, September 22, 2006
ای پارسای ادمونتونی
ای جوان رعنای ساکن استان آلبرتا!

ما را ببخش که خواستیم اندکی سر به سرت بگذاریم و دل نازک تو را خراشیدیم!

مباد آنکه دلت از ما چرکین شود! بروم سفیدآب و کیسه سفارش بدهند از ایران برای رفع کدورت؟

به هر حال فهمستیم که آستانه آن جام بلورین تا کجاست! گفتیم بعد از چند روز عذر پرتاب ماشک از لوله خودکار بیک از تو بخواهیم!

ارادتات کل-سیم

کل- مخفف کلگری است که اهالی ادمونتون خیلی دوستش ندارند!
0 Comments:
Links to this post:
Create a Link