یادداشت‌های نیک آهنگ
انتشار مطالب اين وبلاگ در کيهان و رسانه​های مشابه، حرام است
Thursday, September 14, 2006
تغيير فاز - از قضاوت به زير سوال بردن
يکی از بزرگ​ترين مشکلات من اين است که خيلی زود بر اساس نگره​های شخصي، چيزی را محکوم می کنم يا حسابی می​نوازم! نگاه قاضی​مآبانه نه تنها به من کمکی نکرده که دردسرساز هم بوده، اگر نه برای من که برای ديگران.

ترجيح می​دهم ياد بگيرم بيشتر از محکوم کردن، چيزی را که نمی​فهمم يا برايم قابل قبول نيست زير سوال ببرم. گرچه خيلی​ها از زير سوال بردن هم خوششان نمی​آيد که احتمالا مشکل من نيست!

با اين همه بايد گفت که حتی چيزهايی که زير سوال می​برم برپايه نگرش​هايم است و نه نگاه ديگران.
0 Comments:
Links to this post:
Create a Link