یادداشت‌های نیک آهنگ
انتشار مطالب اين وبلاگ در کيهان و رسانه​های مشابه، حرام است
Thursday, October 19, 2006
از وبلاگ هنوز

تجربه نشان داده است که روزنامه غیر سیاسی در ایران کارش نمی گیرد و تیراژی پیدا نمی کند ، به خصوص اگر غیر دولتی باشد. شنیده ام که روزگار از شنبه منتشر می شود ، در غیبت صفحات سیاسی اش و در غیبت محمد قوچانی و گروه سیاسی اش . خبر انتشار دوباره روزگار خوشحالم می کند ، هر چند که ناحقی که در حق روزگار روا داشته اند ، ناراحت کننده است . امیدوارم دوستان روزگار بتوانند تجربه ایرانی روزنامه غیر سیاسی را تغییر بدهند و بلند تر بپرند . شنیده ام کسی دارد سردبیرش می شود که می توان چنین امیدی داشت.

0 Comments:
Links to this post:
Create a Link