یادداشت‌های نیک آهنگ
انتشار مطالب اين وبلاگ در کيهان و رسانه​های مشابه، حرام است
Monday, November 20, 2006
I suffer from lack of transparency!
متن ترجمه نامه سرگشاده من به مديريت روز

توضيح: اين متن بدليل جلوگيری از جعل ترجمه و محتوی توسط آقای درخشان درج شده است. ايشان در نامه​ای به هيفوس، مطلب را جور ديگری جلوه داده است. از جمله اعتراض من به حسين باستانی را برای جماعت corruption inRooz ترجمه کرده است!

همانطور که در موارد قبلی و فعلي، مطالب ناخوشايند را جور ديگری معرفی و طبقه​بندی می کند. وگرنه نيازی به عمومی کردن مطلب ديروز و آوردن اين ترجمه وجود نداشت. من هم با مطرح کردن بيهوده ايشان مخالفم، ولی برای مقابله با جعل، نبايد خسته بود و خست به خرج داد.
0 Comments:
Links to this post:
Create a Link