یادداشت‌های نیک آهنگ
انتشار مطالب اين وبلاگ در کيهان و رسانه​های مشابه، حرام است
Monday, April 30, 2007
چگونه از پس بی​خوابی بر آمدم
عمرا! من بتونم ازپس بی​خوابی بر بيام؟

تا اومدم عصر چرت بزنم، يک همکلاسی فضول زنگ زد که معدل و نمره​ام را بپرسد. من هم نمی​دانسم نمره نهايی را گذاشته​اند روی سايت يا نه. آمدم پاسدم و ديدم که نمی توانم چيزی ببينم.

...

حالا هی از اين دنده به آن دنده.

بعد از ظهر ديروز هم گپی تند و تيز با دوستی داشتم که در سياره​ای ديگر سير می​کند. تقريبا حرف​های هم را نفهميديدم. البته من حق را به او می​دهم. با ين همه رفت روی اعصابم.

القصه...ديدم ساعت نزديک هشت شب است. حساب و کتاب کردم، ديدم با دوچرخه می توانم بروم سر کار! سر جمع می​شد حدود ۵۰ و خرده​ای کيلومتر. در کل شد چیزی در حد دو ساعت، البته همراه با پاهایی ورم کرده و دهانی سرویس.


بدبختی اينکه حواسم نبود الان موسم پشه​های ريز است. آنقدر رفت توی چشمانم و دماغم که کل سواری از دماغم در آمد. مجبور شدم سر راه بروم داروخانه برای قطره چشم که البته استراحت خوبی هم بود!

Labels:

0 Comments:
Links to this post:
Create a Link