یادداشت‌های نیک آهنگ
انتشار مطالب اين وبلاگ در کيهان و رسانه​های مشابه، حرام است
Tuesday, April 10, 2007
امتحان
اين امتحان​های آخر ترم دهان مبارک ما را سرويس کرده است. سوال​هايی که در دکان هيچ عطاری پيدا نمی​کنی را می​دهند جواب دهی!

من که امشب ديدم هر چه بيشتر بمانم، بيشتر قاط خواهم زد، به همين دليل زود بلند شدم. مشکل من هم تغيير دادن جواب​هايی است که اندکی در باره​شان شک دارم!

معمولا هم بعد از هر امتحان، يادم می​آيد چه چيزهايی را می​توانستم بنويسم و يادم رفته بود! آخ که چقدر زور دارد!

حالا اين هفته دو تا امتحان ديگر هم دارم. خدا به دادم برسد! امتحان توی سرش بخورد، تکاليف يا به قول اينجايی​ها "اسآينمت" ها را بايد تحويل بدهيم.

Labels:

0 Comments:
Links to this post:
Create a Link