یادداشت‌های نیک آهنگ
انتشار مطالب اين وبلاگ در کيهان و رسانه​های مشابه، حرام است
Thursday, June 28, 2007
و باز هم مونتاژ!
خسته نشديد؟ بابا من که از حال رفتم. حالا يکی از دوستان ده تا ايميل زده که برو در سايت فلان نگاه کن، نوشته فيلم دست دادن مونتاژ بوده. آقاجان، يک دست دادن حداکثر مونتاژی به نظر می​رسد، دو سه تای ديگر چه؟

نکته خيلی باحال اين است که کسی دقت نمی​کند آناتومی خاتمی در چه وضعيتی است. لطفا به وضعيت بازو و ساعد خاتمی توجه کنيد. اين را هم مونتاژ کرده​اند؟ يعنی طرف تمام استخوان​هايش حالت دست دادن را دارد، فقط خود دست دادن را انجام نداده است! در ضمن به وضعيت دست طرفين مقابل هم توجه کنيد.

اگر خاتمی دست نداده بود، مطمئنا وضعيت بازو و ساعدش چزی ديگری بود. نبود؟

لطفا دفعه ديگر بيشتر دقت کنيد!در ضمن، برای بار صدم هم می​گويم که خاتمی خوب کاری کرد دست داد. فقط اگر دست می​دهد، پايش هم بايستد! گناه که نکرده!

تکمیلی: کسی که دست نمی‌دهد، دستش را یا می‌کند توی جیبش، یاصاف نگه می‌دارد کنار بدنش و آرنجش هم خم نمی‌شود و دستش هم نمی‌رود طرف فرد دیگری که روبرویش ایستاده! جا افتاد؟

Labels:

0 Comments:
Links to this post:
Create a Link