یادداشت‌های نیک آهنگ
انتشار مطالب اين وبلاگ در کيهان و رسانه​های مشابه، حرام است
Monday, January 07, 2008
و اما دردسر جديد
نمی​توان به اين زودی​ها در باره شاخ و شانه کشيدن قايق​های تندرو ايرانی با ناوچه​های آمريکايی اظهار نظر کرد، ولی می​توان اميدوار بود که هنوز اتفاق بدی نيافتاده است.

خطر مساله آنجاست که اين قايق​ها در اختيار نيروهای سپاه است و به گمان من، اين جماعت اگر بخواهند مایه​های شهادت​طلبی​ را به رخ آمریکایی​ها بکشند، همانی خواهد شد که نباید بشود.

صبح وقتی از سر کار رسيدم خانه و سی​ان​ان را تماشا می​کردم، خبرنگار پنتاگون اين شبکه خبر تقابل تهديد آميز قايق​های ايرانی را با کشتی​های جنگی آمريکايی اعلام کرد.

بی​اختيار ياد فيلم موج مرده حاتمی​کيا افتادم. بدترين چيزی که می​توانستی انتظارش را در صبح اول هفته داشته باشي، همين يک خبر بود.

هنوز محل دقيق اين اتفاق را نمی دانم، و اينکه اين نقطه از خليج فارس در آب​های بين​المللی بوده(ادعای آمريکايی​ها) يا نه محل ترديد است.

فعلا بايد خدا را شکر کرد که خون از دماغ کسی جاری نشده، وگرنه چنين اتفاقی در اول هفته​ای که بوش برای توجيه سياست​های ضد ايرانی​اش به منطقه می​آيد چندان جذاب نيست.

---

از تذکر دوستان هم ممنونم. یادم رفته بود "فارس" را بنویسم.

Labels:

0 Comments:
Links to this post:
Create a Link