یادداشت‌های نیک آهنگ
انتشار مطالب اين وبلاگ در کيهان و رسانه​های مشابه، حرام است
Sunday, July 06, 2008
به افتخار تغيير سق
امروز اگر نادال به فدرر مي​باخت، ديگر باورم می​شد که کارم بيش از حد خراب است. اول می​خواستم فاصله راديو تا محل اقامتم را پياده​روی کنم، اما ديدم نمی​شود پايان اين بازی را نديد. سريع سوار تراموا شدم ولی ديدم سر خايابان يک رستوران عربي، شيشليک دارد. ای دل قافل... داشتم زحمات پايانی را می​کشيدم که يادم افتاد نادال دارد می​بازد...لا​اقل به اين دليل که من از بازی او خوشم می​آيد!

وقتی رسيدم، ست پنجم بازی آغاز شده بود. اين لعنتی فدرر نمی​باخت. از خدا خواستم حالم را اينقدر نگيرد و بگذارد کسی ببرد که من از بازی​اش خوشم می​آيد.

وقتی فدرر توپ آخر را زد به تور، نادال خودش را انداخت روی زمين، باورش نمی​شد.
0 Comments:
Links to this post:
Create a Link