یادداشت‌های نیک آهنگ
انتشار مطالب اين وبلاگ در کيهان و رسانه​های مشابه، حرام است
Wednesday, July 16, 2008
بازگشت؟
پريروز با هوشنگ امير احمدی گفتگو می​کردم. در تهران بود و طبیعتا حضورش در تهران خبرساز بوده. رئیس جمهوری ایران در پاسخ به خبرنگاری که از حضور امیراحمدی در تهران ​ پرسیده بود، گفت که مايل است ايرانی​های خارج از کشور، حتی مخالفان نظام بتوانند به ايران بيايند و بروند.

چند مشکل اين وسط وجود دارد؛

اولا، چنين چيزی به اين راحتی​ها از سوی اصول​گرايان و محافظه​کاران حمايت نخواهد شد.

ثانيا، عدم هماهنگی قوا مانع عملی شدن چنين ادعايی است.

ثالثا، عدم اعتماد بخش بزرگی از منتقدان نظام که خارج از کشور زندگی می​کنند به سران حاکم در ايران، مانع آمد و شد خواهد بود.

به گمان من اين ادعا، بيشتر از اينکه واقعی باشد، يکی از همان کلک​های پوپوليستی است که ديده​ايم و خواهيم ديد. تا زمان انتخابات رياست​جمهوری در سال آينده، بايد منتظر شعارهای غير عملی بيشتری باشيم.

Labels: