یادداشت‌های نیک آهنگ
انتشار مطالب اين وبلاگ در کيهان و رسانه​های مشابه، حرام است
Wednesday, August 13, 2008
ناهار مدل ايتاليايی
امروز جای شما خالی رفتيم يک رستوران ايتاليايی قديمی...ترکيدم. مگر ناهار يک مرحله ای است اينجا، اول پيش غذا...بعد غذای اول، بعد غذای دوم...اگر هم شد الباقی..تازه اوردوور هم بايد می خوردی! ترکيدم!

گاهی وقت​ها بايد التماس کنی تا نخوری! فعلا که ترازو دارد می​ترکد، من که هیچ!

خوبی اين سفر اين است که بعد از ۳۰ سال، خاله​ام را می​بينم. شنيدن زبان شيرين فارسی با لهجه ايتاليايی هم خيلی کيف دارد!!!

Labels:

0 Comments:
Links to this post:
Create a Link