یادداشت‌های نیک آهنگ
انتشار مطالب اين وبلاگ در کيهان و رسانه​های مشابه، حرام است
Thursday, November 20, 2008
عليرضا، مبارک باشه
می​دانيد؟ وبلاگ​نويسی عليرضا رضايی يک​ساله می​شود؟

البته به جز آن دو ماهی که غيبش زده بود!

اما، من بدجنس در طول يک سال گذشته هيچ چيزی نگفته بودم چون راستش را بخواهيد داشتم با دقت کارش را دنبال می​کردم و خب يک کمی به ضعف​های خودم بيشتر پی می​بردم.

خلاصه وقتی چند وقتی غيبش زد، حالم گرفته شد و نگرانش بودم.

خدا را شکر که بازگشت و با نيرويی دوچندان کارش را پی گرفت.

خلاصه به عليرضای عزيز تبريک می​گويم. اما آخر آدم بايد در سالگر قتل​های زنجيره​ای تبريک بگويد؟ آخر اين هم تاريخ شد برای راه انداختن وبلاگ؟ نه! خودت بگو!

Labels:

0 Comments:
Links to this post:
Create a Link