یادداشت‌های نیک آهنگ
انتشار مطالب اين وبلاگ در کيهان و رسانه​های مشابه، حرام است
Friday, November 28, 2008
سردرد و سرما خوردگی...۲ تا سين زمستانی
شکر خدا ما همه سال يک سين در زندگی داريم. اين چند وقت سردرد و سرما خوردگی دمار از روزگار مبارک ما در آورده است.

---

نا هماهنگی جماعت فيلتری هم بسی جالب است. بعضی​ها هنوز در شهرستان​ها می​توانند وبلاگ را ببينند، بعضی نمی​توانند.

يکی از برادران متعهد می گفت لابد از کلمات "جنسی" استفاده کرده​ای! شايد! اما گمانم اشاره​ای که کرده بودم به خوشتيپ شدن بچه​های اطرافيان کيهانی​ها، جدی گرفته شده...!

---

به هر حال با دماغی گرفته و قلبی نسبتا مطمئنه داريم جان مي​کنيم که بسی لذت​بخش است. برای ما نباشد، برای بعضی​ها هست!

---

جوابيه مهاجرانی به ناطق نوری را خوانده​ايد؟ از دستش ندهيد! آن سال​ها شنيده بوديم که مهاجرانی را رهبر به خاتمی تحميل کرده بود، و مهاجرانی گاهی به جای گزارش به خاتمي، ، مستقيما به بيت گزارش می​داد. شاهکار است، نه؟

---

ديشب خواب ديدم باز در جلسه هفتگی هيات مديره انجمن صنفی نشسته​ام و مزروعی دارد غر می​زند...هر چه گشتم احمد بورقانی را نيافتم...يادش بخير.

Labels:

0 Comments:
Links to this post:
Create a Link