یادداشت‌های نیک آهنگ
انتشار مطالب اين وبلاگ در کيهان و رسانه​های مشابه، حرام است
Tuesday, March 03, 2009
میرحسین جدی است
انتشار روزنامه جدید میرحسین موسوی، نشان می‌دهد که سردبیر اولیه روزنامه جمهوری اسلامی ماجرا را شدیدا جدی گرفته است!

اگر میرحسین کاندیدا جدی باشد، یعنی کاندیدا خواهد شد. و اگر کاندیدا شود، یعنی خاتمی باید به قولش عمل کند و کنار برود.

نخست وزیر سال‌های جنگ به این نتیجه رسیده که الان آخرین بخت او برای بازگشت به سیاست است.

من و همه کاریکاتوریست‌های ایرانی از آمدن قدرتمند میرحسین شدیدا دفاع کرده، آروز داریم دماغش را هیچوقت عمل نکند!

اینجا نوشته که روزنامه "کلمه سبز" مجوز گرفته است. 

خب حتما موجی‌های سوم خوشحال خواهند بود!

Labels:

0 Comments:
Links to this post:
Create a Link