یادداشت‌های نیک آهنگ
انتشار مطالب اين وبلاگ در کيهان و رسانه​های مشابه، حرام است
Thursday, September 24, 2009
کمپین مبارزه با "جنایت علیه بشریت" برگزار می کند

اعتراض به: جنایت، شکنجه، تجاوز، اعتراف گیری

برنامه: شنبه 26 سپتامبر

یک- مباحث نظری: 1- مهندس عبدالعلی بازرگان: مبنای مشروعیت دولت. 2 – شهرنوش پارسی پور: نقدی بر ساختار دوگانه اندیشی ایرانی .3- فرزین وحدت:ساختار اجتماعی نوین ایران و مطالبات دموکراتیک. 4- محمد رضا نیکفر: اهمیت تبیین حقوقی مبارزه با ستم.

دو- برساختن سیاست: 1- رضا براهنی: چگونه دموکراسی بسازیم؟ 2- احمد صدری: تأملاتی پیرامون توجیه خشونت. 3- ابراهیم سلطانی:گذار هوشمند به دموکراسی .4-آرش نراقی: ویژگی های دولت های سرکش و یاغی .

سه- خطرهای پیش رو: 1- حمید دباشی: تضاد و تعامل جنبش حقوق مدنی مردم ایران و سیاست های منطقه ای . 2- مجید محمدی: چالش های پیش روی جنبش سبز.3- منصور فرهنگ:مثلث ایران و آمریکا اسرائیل. 4- حسین کمالی: نگاه به شرق و چشمک به غرب .

چهار- سناریوهای محتمل: 1-عبدالعلی رضایی: استراتژی های اقتدارگرایان. 2- رضا فانی یزدی: هژمونی از آن کیست؟ . 3- علی میرسپاسی: مردم ایران چه رویایی در سر دارند؟ . 4 – عطاء هودشتیان: مساله ی رهبری جنبش.

اکبر گنجی : چشم انداز آینده ی کمپین.

برنامه ی موسیقی: 1- فرامرز اصلانی . 2- آرش سبحانی . 3- سحر دهقان. 4- گروه رعنا فرحان.

Time: Saturday, September 26th 2009 , 9:ooam – 4 pm.

Place : South Hall Riverside Church(490 Riverside Drive, New York, N.Y. 10027)

Labels:

0 Comments:
Links to this post:
Create a Link