یادداشت‌های نیک آهنگ
انتشار مطالب اين وبلاگ در کيهان و رسانه​های مشابه، حرام است
Monday, January 15, 2007
يادداشت​های پراکنده يک معلوم​الحال خسته و کوفته و غيره
اولا، لذتی که در غر زدن هست، در هيچ کار ديگری نيست!

ثانيا، ديروز تا آمدم درس بخوانم، بيهوش شدم. زرشک. تا آخر ترم اگر اینطوری باشد، دهان مبارکم سرویس است.

ثالثا، اگر دوستان عزيز يک دقيقه اين اکبر را ول کنند، می​خواهم سوال​هايی از او بپرسم که احتمالا می​تواند جواب دهد و اميدوارم غير کليشه​ای باشد! اوهوی! بابا دو دقيقه ولش کنيد نامردا!

رابعا، دارم بعد از شونصد سال، مديريت زمانی ياد می گيرم! فقط اشکال کار در اين است که روزانه چيزی در حدود دو ساعت وقت بنده در رفت و آمد تلف می​شود و در آن دو ساعت عملا هيچ کار مفيدی انجام نمی​شود، ولی چون بنده متخصص گرفتن کره از آب می​باشم، بايد راه حلی برايش پيدا کنم.

خامسا، هر چه بيشتر می​گذرد، به پيش​بينی​های احمقانه خودم بيشتر بارک​الله می​گويم! به خصوص به همانی که صبح رفتنم از ايران خدمت اهل فن عرض کردم. بسيار متاسفم که دارد درست از آب در می​آيد و هيچ جای خوشحالی ندارد.