یادداشت‌های نیک آهنگ
انتشار مطالب اين وبلاگ در کيهان و رسانه​های مشابه، حرام است
Monday, December 08, 2008
خوشحالی و بدحالی توامان
ديروز از آن روزهای خوب گند بود. می​گويم خوب چون خوشحال بودم از موفقيت محمود معراجی در رقابت ملی چهره کانادا که جايزه ويژه را برد. خوشحال بودم از راه​اندازی آتليه احمد سخاورز.

حالم گرفته شد به خاطر درس کردن يک سو تفاهم ناشی از رفتار نسبتا نا​بخردانه​ام. من گاهی حرف نمی زنم و انتظار دارم طرف مقابل بفهمد چه در سرم می​گذرد. عين اينکه يک مساله رياضی را ظاهرا حل نکنی و فقط جواب پايانی را بنويسي، در حالی که روش حل هم نمره داشته...

حالم بد شد از تفسيرهای بعضی از جوان​ترهای ملی مذهبی وقتی خود را محور ميهن​دوستی می​دانند و ميهن​دوستی را هم معادل حمايت از خاتمی. حالم بد می​شود از يک​جانبه نگری دوستان فراموشکار که خيال می​کنند بالا بردن انتظار از خاتمی و زير سوال بردن کوتاهی​های او ضربه به اصلاحات است.

حالم بد شد از پریشب يادم به دوستی افتاد که در آذر ۷۲ سکته کرد و رفت. او معلم من بود.

حالم بد شد از دارايی و نداری...

حالم بد شد از ناشکری خودم.

---

وقتی بايد شاد باشی و از شادیت لذت ببري، از زمين و زمان خرابی می​کنند به حس و وجودت، و البته خودت هم بی تقصير نبوده​ای. اين حس را درک می​کنيد؟

Labels: , ,