یادداشت‌های نیک آهنگ
انتشار مطالب اين وبلاگ در کيهان و رسانه​های مشابه، حرام است
Monday, December 01, 2008
شبه دموکراسي​خواهی
وقتی مطلب علوی​تبار را خواندم، اندکی خنده​ام گرفت.

بايد پذيرفث که روند تغيير از خودکامگی تا دموکراسی در ايران طولانی است. ولی وقتی علوی​تبار به عنوان يکی از معدود متفکرين اصلاح​طلب، چنين برداشتی دارد که نهايت ظرفيت فعلي، رسيدن به شبه دموکراسی است، نشان می​دهد.

به عبارتي، تلاش طالبان دموکراسی را بايد شبه​دموکراسی​خواهی خواند.

بايد ديد که با اعتقاد و التزام عملی اصلاح​طلبان به ولايت فقيه، و پذيرش حکم حکومتی می​توان وضع موجود را بهتر کرد؟

گرچه دوستان اصلاح​طلب مايل به پاسخگويی نيستند، اما بد نيست اين مساله را اندکی بگشايند.

شک دارم الباقی اصلاح​طلبان با علوی​تبار همداستان نباشند.

حالا بايد ديد گير افتادن در دور تسلسل فعلی می​تواند وضع را بهتر کند؟

آيا بحران مشروعيت می تواند باعث توجه مقام​های نظام به اصلاح قانون اساسی شود؟

Labels: